KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA

KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMİ

AYDINLATMA BELGESİ

 

NECO DIŞ TİC.OYUNCAK PAZ.SAN.A.Ş. (“Şirket”) olarak, işbu aydınlatma metninde ifade ettiğimiz üzere, Şirketimize ait mağazalarımızda yer alan kapalı devre kamera kayıt sistemleri aracılığıyla görüntülerinizi, Genel Müdürlüğümüzde (Genel Merkezimizde) yer alan kapalı devre kamera kayıt sistemleri aracılığıyla görüntülerinizi ve sesli görüntülerinizi kayıt altına almakta ve böylece bu kişisel verilerinizi; işlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, hukuka, dürüstlük kurallarına uygun olarak, kişisel verilerinizin doğruluğunu ve güncel halini koruyarak, belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için, mevzuatta öngörülen veya amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza ederek işleyeceğimizi bildiriyoruz.

Bu şekilde kamera kayıtlarında yer alan kişisel verileriniz, işyerlerimizin güvenliğinin sağlanması ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kapalı devre güvenlik kameraları tarafından kayıtların saklandığı bilgi sistemleri sunucularına kaydedilerek toplanmaktadır.

Bu kapsamda kişisel verilerinizi, Şirketimizin tüm işyerlerinde,  merkez ve mağazalarında işyeri güvenliğinin sağlanması, hırsızlığın önlenmesi ve işyerlerimizde meydana gelen olayların izlenebilmesi için işlemekteyiz. Söz konusu bu kişisel verileriniz, Şirketimizce, ortalama 10-15 gün süreyle muhafaza edilmektedir.

Bu şekilde elde edilen kişisel verileriniz, herhangi bir soruşturma/dava halinde Emniyet/Jandarma/ Cumhuriyet Savcılığı/Mahkeme gibi yetkili tüm kurum ve kuruluşlardan gelen isteklere binaen yasal yükümlülüğümüzü yerine getirmek için söz konusu resmi kurumlar ile tarafımızca paylaşılabilecektir.   

6698 sayılı KVKK’nın 11. maddesi kapsamında Şirketimize şahsen, kimliğinizi ispat etmeniz şartıyla, kişisel verilerinizle ilgili olarak;

a-Şirketimizin, kişisel verilerinizi işleyip işlemediğini öğrenmek, eğer işlemişse de buna dair bilgi talep etmek,

b-Kişisel verilerinizin işlenmesinin amacını ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı öğrenmek,

c-Kişisel verilerin yurtiçi veya yurtdışına aktarılıp aktarılmadığı ve eğer aktarılmış ise de kimlere aktarıldığını öğrenmek,

haklarına sahip bulunmaktasınız. Bunun yanı sıra, Şirketimizden hatalı ve eksik kişisel verilerinizin düzeltilmesini ve verilerinin aktarıldığı 3.kişilerin bilgilendirilmesini de talep etme hakkınız vardır. Ayrıca, kişisel verilerinizin KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlara uygun olarak imha edilmesini (silinmesini, yok edilmesini, anonim hale getirilmesini) Şirketimizden talep edebilirsiniz. Bununla birlikte, verilerin aktarıldığı 3. kişilerin imha ve/veya düzeltme talebiniz ile ilgili bilgilendirilmesini de talep edebilmeniz mümkündür. İmha ve düzeltme talebiniz Şirketimizce değerlendirilecek olup, hangi yöntemin uygun olduğu, duruma göre Şirketimizce kararlaştırılacaktır. Ayrıca seçtiğimiz imha yöntemi hakkında Şirketimizden bilgi talep edebilirsiniz. Otomatik sistem kullanılarak oluşturulmuş kişisel veri analizinizin sonuçlarına, söz konusu sonuçlar çıkarlarınıza aykırıysa her zaman itiraz edebilirsiniz. Kişisel verilerinizin yasaya aykırı şekilde işlenmesi nedeniyle bir zarara uğrarsanız, söz konusu zararınızın tazminini isteyebilirsiniz.

Başvurunuzdaki talebiniz, talebinizin niteliğine göre en geç otuz günlük bir sürede ücretsiz olarak neticelendirilecektir. Ancak, işlemin Şirketimiz için bir maliyeti zorunlu kılması durumunda ise, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde belirlenmiş olan tarifedeki ücret tarafınızdan Şirketimizce talep edilecektir. Kişisel verilerinizle ilgili kapsamda başvurunuzu Şirketimizin internet adresindeki mevcut başvuru formunu doldurarak, yazılı veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize başvurunuzdan önce bildirdiğiniz elektronik posta adresinizi kullanarak Şirketimize ulaştırmanız gerekmektedir. Şirketimiz, talebinizin niteliğine ve kullandığınız başvuru yönteminize göre, başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve haklarınızı muhafaza amacıyla ek doğrulamalar isteyebilir/yapabilir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla arz ederiz.

 

NECO DIŞ TİC.OYUNCAK PAZ.SAN.A.Ş.

Mersis No        : 0630046959400028

İletişim linki    : www.necotoys.com

Tel                    : 0216 487 10 12

E-posta adresi : info@necotoys.com

Adres             : Genel Müdürlük

Akşemsettin Mh. Fatih Bulvarı No:541 Uzundere Mevkii, Sultanbeyli / İstanbul, 34925, Türkiye